Filosofisch-theologische opleidingen

Het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen Antwerpen verzorgt een filosofisch-theologische opleiding voor kandidaat-leerkrachten rooms-katholieke godsdienst, voor kandidaat-pastoraal werkers, voor kandidaat-diakens, voor aspirant-voorgangers in woordvieringen en bij uitvaarten en voor vrije studenten.