Wie in ons bisdom als beroepskracht of als vrijwilliger in een verantwoordelijke functie in de pastoraal aan de slag wil en nog geen pastorale of theologische opleiding genoot, volgt normaliter de opleiding Pastoraal Handelen. Daartoe doorloopt de kandidaat-pastorale werk(st)er de drie jaren van het gewone curriculum van het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen met de theoretische of theologische vakken en kiest voor de richting Pastoraal. Voor kandidaten die reeds een theologische vooropleiding genoten, kan een gepersonaliseerd traject uitgewerkt worden.