Cyclus van 3 jaren (A-, B-, C-jaar)

Het onderwijsprogramma bestaat uit een theologische en een vakdidactische module. Het programma staat open voor studenten met een bachelor- of hoger diploma en een pedagogische bevoegdheid. De cursussen van het A-jaar worden elk jaar gegeven. De cursussen van het B- en het C-jaar alternerend.

Theologische module

In de theologische module verwerven de studenten een inzicht in het christelijk geloof. De cursussen hebben aandacht voor de geloofstraditie van de Kerk, de wetenschappelijke inzichten van de theologie en de exegese, en gaan ook de vragen en gevoeligheden van de huidige tijd niet uit de weg.

A-jaar
 • Inleiding Bijbel (Oud Testament) – Myriam Smits
 • Inleiding Bijbel (Nieuw Testament) – David Godecharle
 • Inleiding moraaltheologie – Ilse Cornu
 • Inleiding fundamentele theologie – Kristof Struys
 • Inleiding gebed en spiritualiteit – Nicole Vennekens
 • Inleiding liturgie en sacramenten – Bart Paepen
 • Kerkgeschiedenis I – Els Agten
 • Wereldgodsdiensten – Tom Schellekens
B-jaar
 • Exegese Oud Testament (profeten) – Myriam Smits
 • Exegese Nieuw Testament (Paulus) – David Godecharle
 • Liturgie – Anton De Preter
 • Kerkgeschiedenis II – Els Agten
 • Ethiek, partnerrelaties en seksualiteit – Ilse Cornu
 • Ecclessiologie (Kerkleer) – AnthonyJude Okafor
 • Spiritualiteit – Kristof Smeyers
C-jaar
 • Exegese Oud Testament (Pentateuch en historische boeken) – Myriam Smits
 • Exegese NT (Synoptici en Johannes) – David Godecharle
 • Bio-ethiek – Chris Gastmans
 • Christologie – Kristof Struys
 • Godsbeelden en cultuur – Jo Van Beylen & Timothy Beynaerts
 • Sociale leer van de Kerk – Rita Boeren

Vakdidactische module

De vakdidactische module omvat niet alleen een studie van het leerplan rooms-katholieke godsdienst voor het secundair onderwijs. Studenten maken ook kennis met diverse werkvormen. Oefeningen, begeleide stages, coaching en een regelmatige uitwisseling van ervaringen vervolledigen de opleiding.

Bekwaamheidsbewijs

Aan het einde van de opleiding bekomen de studenten het diocesaan diploma voor het vak rooms-katholieke godsdienst (secundair onderwijs). Het is een vereist bekwaamheidsbewijs erkend door het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming.