All posts in Nieuws

Welkom op het HIGW!   https://youtu.be/0qKaFm-aLBQ

We zijn al weer een stapje verder dan slechts een welkomstwoord. maar helaas geven de overheidsadviezen nog steeds aan om de sociale en werkcontacten zo veel mogelijk digitaal te beleven, en de zaken die gezegd zijn in het welkomstwoord gelden nog steeds. Onderstaand ons bericht vanuit het HIGW van 06-10-2020:

 

Beste studenten,

We zijn dit studiejaar begonnen met de mededeling dat onze studiestof tot en met het herfstverlof online zou komen te staan. Een kleine goedmaker was dat ons leerplatform verbeterd is en steeds uitvoeriger wordt gevuld, zodat alles goed te vinden en te volgen is. Maar we hadden hoop dat na oktober toch de virushaarden wat zouden zijn opgelost en dat we weer fysiek bijeen zouden komen. ‘We hadden zo gehoopt…’ zeiden de leerlingen op weg naar Emmaüs ook. Dat is misschien wel een straffe vergelijking. Maar ach, misschien ook niet. Ook wij hebben veel verloren in de afgelopen maanden. Meerdere mensen hebben gezondheid in moeten leveren, of hebben zelfs helaas afscheid moeten nemen van lieve mensen, door de heftige besmetting die onze wereld is overkomen.

Hoop drukken wij uit met het beeld van een anker, dat mooie, universele beeld dat zegt dat de situatie eens weer stabiel zal worden. In mijn jeugd heb ik veel gezeild. Een ding heb ik goed onthouden: een anker werp je naar voren uit, zodat tegen de tijd dat jouw inspanningen om te stoppen gelukt zijn, jouw anker je inderdaad stabiel maakt. Zo geloof ik dat God doet. Hij werpt het anker naar voren, nog voordat wij het in de gaten hebben. Ons geloof staat niet los van onze hoop dat God werkt, naast ons en zelfs voor ons uit, ook als we het nu nog niet zien.

We zullen voor veiligheid moeten zorgen. Wij zullen de liefde het eerste woord moeten geven, en voorzichtig met elkaar moeten zijn. Praktisch betekent het voor het HIGW-Antwerpen dat we op dit moment geen mogelijkheden hebben om samen te komen in de gebruikelijke klassen. Dat lukt niet omdat we niet genoeg menskracht hebben om alles in te richten en lessen te streamen op de zaterdagen, geen poetsploeg aanwezig hebben die tussendoor desinfecteert, enz. Waren we een hogeschool met een grote personeelsbezetting en lessen door de week, dan was er meer mogelijk. Nu, met de lessen op zaterdag en het feit dat mijn collega Jo Van Beylen en ik alles draaiende houden, is dat wel heel erg moeilijk, vooral als we iedereen recht willen doen.

We hebben in overleg met het bisdom besloten de lessen tot januari 2021 online te laten bestaan. Soms wordt er een les ‘live’ gegeven via Zoom, vaak ook komen de opgenomen lessen op ons leerplatform te staan. Sommigen studenten en ook docenten vinden dit erg jammer. Dat begrijpen we. Maar op dit moment is de situatie voor ons zodanig dat we niet anders kunnen beslissen, uit zorg voor allen. Voor sommige momenten geldt dat we nog nagaan of er een uur met fysieke aanwezigheid te realiseren is, zoals af en toe een mondeling examen, waarbij iedereen op de goede tijd komt en zich binnen in het gebouw aan de afspraken houdt. Ook willen we zien of we voor kleine groepjes in het onderwijs een uitzondering kunnen maken. Ook dan geldt, mócht het doorgaan: afstand houden, mondmaskers dragen, handen verplicht steeds ontsmetten, enzovoorts. (We serveren dan geen koffie. Ook zullen we geregeld goed luchten, dus trek zeker een trui aan.)

In verband met de bibliotheek: mochten jullie boeken uit de bib nodig hebben, dan kun je aan Jo vragen om die voor je klaar te leggen. Je kunt, om dezelfde redenen, nu niet vrij in de bibliotheek grasduinen. Je mag wel, op een afgesproken tijdstip, boeken afhalen en terugbrengen.

Veel voorschriften, ik weet het. Maar het is wel vanuit de zorg voor elkaar dat we dit zo invullen, begrijp dat alstublieft. We danken onze docenten zeer voor al de extra moeite die ze doen op het digitale paadje, dat niet voor iedereen zo bekend was, tot nu toe. En we danken jullie, onze studenten, voor het geduld en voor je doorzettingsvermogen om toch de vakken te volgen en toch de examens te doen. We wensen jullie, namens het HIGW, alle goeds en zeker ook succes én plezier met de studie. Jo en ik staan voor je klaar als er problemen zijn. Mail maar. Bel maar.

Laten we mensen blijven, goed-zoals-we-zijn voor elkaar, soms verdrietig, soms boos, niet altijd ‘happy’, maar wel altijd hoopvol. Want ergens is dat anker al gegooid, al weten we niet precies hoe ver vooruit. Er komen andere tijden, maar deze tijd mag er ook een zijn om goed op terug te kijken, als wij dat maar willen!

 

Alle goeds voor jullie, gezondheid en geluk.

Jo en ik zien, lezen en spreken jullie graag, in welke hoedanigheid dan ook.

 

Hartelijke groet,  Martha Hoffenkamp

 

 

 

 

Verkort parcours voor het verkrijgen van het Attest RK-godsdienst voor het Lager Onderwijs.

HIGW-Antwerpen    2020-2021

 

Vooropleidingseis: Opleiding leerkracht LO  (zonder godsdienst)

In dit aanvangsjaar van deze nieuwe opleiding, is de opleiding alleen in twee delen te volgen. Het voornamelijk theoretische deel wordt verzorgd in 2020-2021 en het tweede deel, met minder theorie en meer praktijk in 2021-2022. Er kan, wat het HIGW betreft, wel flexibel gekozen worden, waar dat mogelijk is. Neem daarvoor gerust contact met ons op, zodat we het op de maat van de student kunnen aanbieden, naar onze mogelijkheden.  (In de jaren hierna zullen we ook de mogelijkheid bieden de verkorte opleiding in één jaar te volgen.) Mail naar: martha.hoffenkamp@bisdomantwerpen.be  of naar higw@bisdomantwerpen.be

De lessen zijn op zaterdagochtenden, van 09.00 – 13.00 en op enkele woensdagavonden. Plaats: TPC, Groenenborgerlaan 149, Antwerpen.Tot aan het herfstverlof zijn alle lessen digitaal. Daarna willen we, rekening houdend met de veiligheidsvoorschriften, zien of er ook weer lessen fysiek door kunnen gaan.

Meer informatie: 2020-2022 Attest leerkracht godsdienst LO – jaar 1 (van 2)

Beste studenten,

Jullie accounts op het leerplatform werden geactiveerd. In jullie mailbox kunnen jullie een mailtje terugvinden met jullie gegevens. Het kan zijn dat deze mail in je ongewenste mail inbox is terecht gekomen omdat deze een automatisch gegenereerd bericht is.
Met deze gegevens kunnen jullie inloggen op https://www.higwa.be/leerplatform.

Op dit leerplatform kunnen jullie volgende zaken terugvinden:
· Onder ‘cursussen’ kunnen jullie de vakken terugvinden die jullie volgen. Achter elk vak vinden jullie het materiaal dat bij ons voorhanden is en een link naar het bijhorende forum
· Het blokje ‘online testen’ gebruiken we niet, op lange termijn zouden docenten hier zelftesten kunnen aanbieden, maar daar hoeven jullie je dit academiejaar geen zorgen over te maken.
· Onder het blokje ‘instellingen’ kunnen jullie de accountgegevens aanpassen (wachtwoord, weergavenaam, foto, privacyinstellingen)

Elk vak bevat twee grote blokken, namelijk het curriculum waar het materiaal is geüpload en het forum (te vinden via de balk bovenaan elk vak) waar jullie vragen aan de docenten m.b.t. de leerstof kunnen plaatsen. Voor vragen over de organisatie, inlevertijden, enz. kunnen jullie nog altijd gewoon terecht op het mailadres higw@bisdomantwerpen.be

We hopen dat dit in deze moeilijke tijd de communicatie toch wat gemakkelijker maakt. Heel veel succes. Weet dat we voor jullie klaar staan!

Jo Van Beylen – Thijs Van Den Brande – Martha Hoffenkamp

ZATERDAG = ZINDAG zegt onze nieuwe flyer. Dat is een inspirerende uitspraak. Zo ervaren onze studenten het.

Heb je ook zin in zin? Wil je er dan een paar zaterdag-voormiddagen voor vrij maken? Schrijf je in voor onze losse modules.(met of zonder examen mogelijk)  Wil je meer, misschien wil je zelfs je beroep zoeken binnen ons bisdom, als leraar godsdienst, als diaken of als pastoraal werker? Schrijf je dan in voor de hele cursus. Of kom eerst voor een gesprek, zodat we misschien wel de studie op maat kunnen snijden, of verdelen over langere tijd. Wij doen ons best om ons aanbod zo te maken, dat het goed bij je mag passen.

bib-4

Volg de Bib op Facebook voor nieuwtjes over de collectie: https://www.facebook.com/bibliotheekTPC/

De theologische bibliotheek van het TPC is geheel vernieuwd. Er is vooral de nadruk gelegd op een vernieuwing en aanvulling van het praktisch-theologisch materiaal. Voor catecheten, leraren, voor ieder die in het pastoraat werkt en voor gebedsleiders, uitvaartleiders en anderen die actief zijn in de parochies is er veel aan praktisch materiaal te vinden. Onze eigen HIGW-studenten zullen hier zeker veel van hun gading tegenkomen. Ook is er een grote tafel om er te vergaderen en samen te werken. Er is open wifi en op verzoek verzorgen wij voor jullie ook nog een tas koffie of thee. Ook op verzoek kan de bib voor groepen in de avonduren geopend zijn.

Neem bij een bezoek aan onze TPC-bibliotheek eventueel uw kinderen of kleinkinderen mee want, zoals op de foto te zien zijn er genoeg boeken om ze bezig te houden!

Hier vindt u het examenreglement van het HIGW-Antwerpen:

EXAMENREGLEMENT HIGW -Antw sept 2018

Hieronder het Huishoudelijk Reglement en het Tuchtreglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HIGW-Antw sept 2018

TUCHTREGLEMENT HIGW-Antw sept 2018

x

We gebruiken cookies om u een optimale surfervaring te bezorgen en de website te verbeteren, indien u wil kan u uw voorkeuren aanpassen.

Toestaan Weigeren Aanpassen