Het HIGW Antwerpen organiseert voor de eerste keer een ‘Summer School’.
Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom op dit unieke ‘event’.

EEN MULTICULTURELE VLAAMSE KERK

Vrijdag 18 augustus

Zeggen dat onze samenleving (super)divers is, is een open deur intrappen. Die diversiteit zien we ook steeds vaker in onze kerkgemeenschap. De meeste nieuwkomers vandaag zijn immers christenen. Hoe zit het met de culturele diversiteit in het bisdom Antwerpen? Welke kansen en uitdagingen brengt de aanwezigheid van mensen en gemeenschappen van buitenlandse herkomst met zich mee voor de Vlaamse Kerk? En wat kan dekolonisatie in een kerkelijke context betekenen? In deze voormiddag gaan we hier samen dieper op in.
Dorina Pagliaro

DE BIJBEL VERBEELD

Dinsdag 22 augustus

Eind zesde eeuw liet bisschop Serenus van Marseille de afbeeldingen in zijn kerk vernietigen. Zeer tot ongenoegen van paus Gregorius de Grote. Afbeeldingen, zo liet hij Serenus weten, zijn een belangrijk hulpmiddel om ongeletterde gelovigen vertrouwd te maken met de christelijke leer. De verhalen uit de Bijbel zouden eeuwenlang een vruchtbare inspiratiebron vormen voor kunstenaars. Hun kunstwerken zijn niet alleen kunsthistorisch interessant, maar tonen ook hoe het geloof en het religieuze denken evolueerden. In ‘De Bijbel verbeeld’ wordt dat geïllustreerd aan de hand van thema’s als vruchtbaarheid en maagdelijkheid, (mede)lijden, gevaarlijke vrouwen en de familie van Jezus.
Jo Van Beylen

MEISTER ECKHART

Vrijdag 25 augustus

“Ik bid tot God dat ik vrij mag zijn van God”
Dit is een van de vele mysterieuze en soms bijna ondoordringbare uitspraken van een middeleeuwse mysticus die er als geen ander uit die tijd in geslaagd is tot de verbeelding van mensen te spreken in de 20ste en 21ste eeuw. Meister Eckhart, een verketterde maar nooit officieel tot ketter verklaarde laat-middeleeuwse theoloog, was bijna in de vergeetput van de geschiedenis terechtgekomen. Het zal ongeveer 6 eeuwen na zijn dood zijn dat deze bijzondere denker plotseling terug boven water komt. Vooral bij mensen die wat op een afstand staan van het kerkelijke christendom maar niettemin op zoek zijn naar de religieuze dimensie in het bestaan geniet deze mysticus een enorme populariteit. Kan Eckhart helpen een brug te slaan tussen de Kerk van vandaag en de welwillende mensen die ervan vervreemd geraakt zijn? Laat ons in dit college samen op zoek gaan naar het antwoord…
Timothy Beynaerts

De lezingen vinden steeds plaats van 9u tot 13u in de bibliotheek van het  TPC,  Groenenborgerlaan 149 (gebouw S), 2020 Antwerpen.
Deelnemen: 5 euro per les (HIGW-studenten: gratis).Inschrijven kan door een mail te sturen naar Timothy Beynaerts.