Pastorale opleiding in het bisdom Antwerpen

Wie in het bisdom Antwerpen als beroepskracht of in een verantwoordelijke functie in de pastoraal aan de slag wil en nog geen pastorale opleiding genoot, volgt normaliter de pastorale opleiding van het bisdom Antwerpen.

Daartoe doorloopt de kandidaat pastorale werk(st)er de drie jaren van het gewone curriculum van het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen en kiest voor de richting Pastoraal.

In de richting Pastoraal worden, verschillend van de richting Onderwijs, ook specifiek pastorale vakken aangeboden in een driejarige cyclus, 16 uur per academiejaar. Per jaar zijn deze pastorale vakken georganiseerd in

 1. agogiek en menswetenschappen
 2. Kerk en wereld
 3. pastoraalpsychologie en -theologie.

Daarnaast worden er in de richting Pastoraal vanaf het tweede jaar ook stages ingelegd die de kandidaat toelaten een pastoraal werkveld en zichzelf beter te leren kennen.

Na de studies aan het HIGW volgt nog één jaar Pastoraal Handelen, dit is een jaar dat sterk gericht is op de pastorale praktijk met een intensieve stage en begeleiding.

Bij de overgang tussen de verschillende jaren zijn er oriëntatie-, voortgangs- en evaluatiegesprekken met stafleden.

Voor kandidaten die al benoemd zijn en werkzaam zijn in de pastoraal wordt geen bijkomende stage ingelegd, maar wordt in werkbegeleiding voorzien op de werkplek.

In dit opleidingstraject kan een kandidaat, die geen theologische vooropleiding heeft genoten en nog niet benoemd is, zich na vier jaar aanbieden aan de bisschop om gezonden te worden als pastoraal werk(st)er en aan de slag gaan in de pastoraal.

Schematisch kunnen we de structuur van de pastorale opleiding zo voorstellen :

Jaar 1 aan het HIGW
 • theoretische vakken (theologische vakken + pastoraal vak)
 • geloofsschool
Jaar 2 aan het HIGW
 • theoretische vakken (theologische vakken + pastoraal vak)
 • kennismakingsstage van 50 uur
 • begeleide intervisie (twee keer per semester)
 • geestelijke begeleiding (zes gesprekken)
Jaar 3 aan het HIGW
 • theoretische vakken (theologische vakken + pastoraal vak)
 • kennismakingsstage van 50 uur in een andere sector
 • begeleide intervisie (twee keer per semester)
 • geestelijke begeleiding (zes gesprekken)
 • spiritualiteitsweekend (om de twee jaar)

Voor kandidaten voor wie het om professionele of familiale redenen niet haalbaar is om tijdens de studiejaren 2 en 3 ook nog stage te doen, wordt een overgangsjaar ingelegd. Voor hen duurt de pastorale opleiding dan 5 jaar. Het programma van het overgangsjaar is:

 • stage van 100 uur in een bepaalde sector
 • geestelijke begeleiding (zes gesprekken)
 • begeleide intervisie (twee keer per semester)
 • spiritualiteitsavonden (in groep, zes per jaar)
Jaar 4 – Pastoraal Handelen
 • stage (400 uren) of werkbegeleiding
 • geestelijke begeleiding (zeven gesprekken)
 • individuele supervisie (zeven gesprekken)
 • spiritualiteitsavonden (in groep, zes samenkomsten)
 • opleidingsdagen (in groep, vier tweedaagse samenkomsten rond de basisopdrachten van de kerk: verkondiging, liturgie, diaconie en gemeenschapsopbouw)

Voor kandidaat-diakens volgt er na deze pastorale opleiding nog een traject van één jaar met een specifieke vorming en begeleiding.

Contactgegevens:

Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen – Antwerpen (HIGW)
Groenenborgerlaan 149
2020 Antwerpen
secretariaat: 03 287 35 67
www.higwa.be
higw@bisdomantwerpen.be

Opleiding Pastoraal Handelen
Theologisch en Pastoraal Centrum – Blok O
Groenenborgerlaan 149
2020 Antwerpen
secretariaat: 03 287 35 83
verantwoordelijke vicaris: Bruno Aerts
bruno.aerts@bisdomantwerpen.be

Coördinator van de opleiding
Peter Houlleberghs
0479 885 494
peter.houlleberghs@bisdomantwerpen.be