Curriculum HIGW

Cyclus van 3 jaren (A-, B-, C-jaar)

Kandidaat-pastoraal werkers en kandidaat-diakens volgen een driejarige theologische opleiding. De cursussen van het A-jaar worden elk jaar gegeven. De cursussen van het B- en het C-jaar alternerend.

Theologische module

A-jaar (2022-2023)
 • Inleiding Bijbel (Oud Testament) – Myriam Smits
 • Inleiding Bijbel (Nieuw Testament) – David Godecharle
 • Inleiding moraaltheologie – David Godecharle
 • Inleiding fundamentele theologie – Kristof Struys
 • Inleiding gebed en spiritualiteit – Nicole Vennekens
 • Inleiding liturgie en sacramenten – Bart Paepen
 • Kerkgeschiedenis I – Els Agten
 • Wereldgodsdiensten – Tom Schellekens
B-jaar (2022-2023)
 • Exegese Oud Testament (profeten) – Myriam Smits
 • Exegese Nieuw Testament (Paulus) – David Godecharle
 • Liturgie en sacramenten – Samuel Goyvaerts
 • Kerkgeschiedenis II – Els Agten
 • Ethiek, partnerrelaties en seksualiteit – Ilse Cornu
 • Ecclessiologie (Kerkleer) – Jos Moons
 • Spiritualiteit – Dirk Boone
C-jaar (2023-2024)
 • Exegese Oud Testament (Pentateuch en historische boeken) – Myriam Smits
 • Exegese NT (Synoptici en Johannes) – David Godecharle
 • Bio-ethiek – Chris Gastmans
 • Christologie – Kristof Struys
 • Geloof en cultuur – Christophe Brabant
 • Sociale leer van de Kerk – Bruno Aerts
Pastorale module
 • A-jaar: agogiek – menswetenschappen (2023-2024)
 • B-jaar: Kerk en wereld (2024-2025)
 • C-jaar: pastoraalpsychologie en -theologie (2022-2023)