Hier vindt u de uurroosters van 2017 – 2018

Lesrooster basisjaar 2017-2018

 

U kunt voor een heel jaar inschrijven, maar ook modulair, d.w.z. voor één of enkele cursussen (met of zonder examen).

Kijk in dat laatste geval goed naar de data en de uren van de lessen. Informatie op ons secretariaat op woensdagen en vrijdagen.

 

(Het A-jaar is een roulerend jaar. Het B-jaar start weer op 1 september 2018.)