Hier vindt u de UURROOSTERS van 2017 – 2018

Lesrooster basisjaar

Lesrooster A-jaar

U kunt voor een heel jaar inschrijven, maar ook modulair, d.w.z. voor één of enkele cursussen (keuzevak / keuzevakken, met of zonder examen).

Kijk in dat laatste geval goed naar de data en de uren van de lessen. Informatie op ons secretariaat op woensdagen en vrijdagen.

(Het A-jaar is een roulerend jaar. Het B-jaar start weer op 1 september 2018.)

 

ROOSTER VOOR DE PASTORALE UNIT, thema’s en begeleiders:Schema van de Pastorale Unit

 

ROOSTER LESGEVENDE DOCENTEN LAGER ONDERWIJS: Aanwezigheidskaart Lager Onderwijs HIGW 2017-2018

 

Voor de Gebedsleiders in opleiding is er een apart lesrooster. Ook de aanvullende lessen die verzorgd worden door het CCV staan hier vermeld:

Lesrooster GEBEDSLEIDERS ’17-’18

 

Hier vind u de BESCHRIJVING en EINDTERMEN VAN DE VAKKEN van het studiejaar 2017 – 2018

Eindtermen HIGW-Antwerpen 2017-2018