Hier vindt u de uurroosters van 2017 – 2018

Lesrooster basisjaar ’17-’18

Lesrooster A-jaar ’17-’18

U kunt voor een heel jaar inschrijven, maar ook modulair, d.w.z. voor één of enkele cursussen (met of zonder examen).

Kijk in dat laatste geval goed naar de data en de uren van de lessen. Informatie op ons secretariaat op woensdagen en vrijdagen.

(Het A-jaar is een roulerend jaar. Het B-jaar start weer op 1 september 2018.)

 

Voor de Gebedsleiders in opleiding is er een apart lesrooster. Ook de aanvullende lessen die verzorgd worden door het CCV staan hier vermeld:

Lesrooster GEBEDSLEIDERS ’17-’18