Om 8.45 uur, een kwartiertje voor de lessen starten, komen we samen in de Damiaankerk, naast ons studiegebouw.

We bezinnen, voordat we beginnen. Het is een ontmoeting met God en met elkaar, die je vast niet wilt missen. Een van de studenten gaat ons voor in een kort gebed, of een lied. Ook de studenten van Pastoraal Handelen sluiten zich aan, als ze hun bijeenkomsten op het TPC hebben, en ook zij verzorgen geregeld deze dagopening.

Docenten, studenten, leraren, kandidaat-pastores en ieder die op het TPC moet zijn deze dag: Wees welkom om binnen te stappen bij ons ochtendgebed.