Als gevolg van de snelle verspreiding van het Corona-virus, sluit het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen Antwerpen de komende maanden de deuren. De docenten bieden de stof op alternatieve wijze, digitaal aan. Er is een nieuw leerplatform. Studenten worden daarvan per mail op de hoogte gebracht.

De bibliotheek is eveneens gesloten 

We hopen onze studenten steeds online te begroeten en te contacteren. We wensen iedereen een goede gezondheid!

-Martha Hoffenkamp, directeur-