Als gevolg van de snelle verspreiding van het Corona-virus, sluit het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen Antwerpen de komende weken de deuren. De docenten bieden de stof deze weken op alternatieve wijze aan. Studenten worden daarvan per mail op de hoogte gebracht.

De bibliotheek is eveneens gesloten t/m de Paasvakantie (20 april)

Ook de terugkomdag voor oud-studenten, die op 14 maart gepland stond, kan helaas niet doorgaan. Er zal zeker een nieuw moment komen.

We hopen onze studenten steeds online te begroeten en te contacteren. We wensen iedereen een goede gezondheid!

-Martha Hoffenkamp, directeur-