Reageer op: oefeningen

Naamloos Forums Inleiding Bijbel – OT oefeningen Reageer op: oefeningen

#3198
Myriam Smits
Moderator

Extra oefening literaire genres:

Niet alle teksten in de bijbel zijn zuiver poëzie of proza. Er zijn ook mengvormen mogelijk. Het moge duidelijk zijn dat ik op het examen geen mengvormen zal aanbieden.
Hierboven suggereerde ik zelf oefeningen te maken voor de bijbelverwijzingen. Voor literaire genres is dit minder evident vanwege de mengvormen en de afbakening van een tekstfragment.
Een student maakte een eigen oefening rond literaire genres. Hieronder vind je de toelichting bij de oefeningen.

Oefeningen:

 • Sir 22, 19-26: poëzie, spreuk. Zie het kenmerkende parallellisme.
 • Da 7, 19-22: Dit tekstgedeelte maakt deel uit van het vierde visioen en dient dus in een ruimer geheel bekeken te worden. Het gaat om het literair genre van de apocalyptiek. Dit valt buiten het bestek van deze cursus. Deze tekstpassage kan je dus beter schrappen als oefening voor literaire genres.
 • W 7, 7-14: Ook dit gedeelte van de tekst hoort tot een groter geheel, namelijk de lofrede op de wijsheid (W 6, 22 – 11, 1). Voor het bestek van deze cursus voert dit te ver. Verwarring zou kunnen ontstaan door het gebruik van de eerste persoon, wat verwijst naar een profetiespreuk. De kenmerkende constructie voor een profetie of een variatie erop: ‘Zo spreekt de Heer’ ontbreekt echter. De ik-persoon is te verklaren omdat het om een rede gaat (zie W 6, 22) De tekst vertoont de kenmerken van de poëzie.Deze tekstpassage kan je dus beter schrappen als oefening voor literaire genres.
 • 2 Kr 4, 1-5:, proza, verhaal
 • Dt 19, 14-21: proza, wet: zie de constructie ‘als x, dan y’ en ‘Gij zult…’ In dit geval ‘u moet’
 • Ps 18,2b-4: poëzie, lied. zie het kenmerkende parallellisme.
 • Spr 24,30-34: Dit tekstgedeelte behoort tot een groter geheel, Spr 24, 23-34. Exegetisch is er veel te vertellen over dit tekstgedeelte. Dit voert voor deze cursus te ver. Het afbakenen van tekstpassages komt in de vervolgcursussen exegese aanbod. Deze tekstpassage kan je dus beter schrappen als oefening voor literaire genres.
 • Jr 4, 1-4: poëzie, profetenspreuk: zie constructie: “Godspraak van de Heer”
 • Am 6,1-10:: poëzie, profetenspreuk: Het gedeelte hoort tot een groter geheel, namelijk ‘Am 3, 9- 6, 14’, waarbij veelvuldig de constructie ‘Godspraak van de Heer’of Zo spreekt de Heer of een andere variant voorkomt. Het afbakenen van tekstpassages komt in de vervolgcursussen exegese aanbod.
 • Am 7,1-10: Dit tekstgedeelte hoort tot een groter geheel dat visioenen bevat. Dit valt buiten het kader van deze cursus. Deze tekstpassage kan je dus beter schrappen als oefening voor literaire genres.
 • Nu 11, 16-23: proza, verhaal
 • Ex 24, 1-4:proza, verhaal: deze tekstpassage hoort tot een groter geheel: Ex 24, 1-18. Het afbakenen van tekstpassages komt in de vervolgcursussen exegese aanbod.
 • Dt 33, 1-7: Ook deze tekst hoort tot een grotere tekstpassage. In de tekst vinden we proza (v. 1) maar ook poëzie met het kenmerkende parallellisme.
 • 1 S 23, 14-18:: proza, verhaal
 • Job 42, 2-6: proza, verhaal (deel van een dialoog, namelijk antwoord van Job aan God)
 • Deze reactie is gewijzigd 2 jaren, 2 maanden geleden door Myriam Smits.
 • Deze reactie is gewijzigd 2 jaren, 2 maanden geleden door Myriam Smits.
 • Deze reactie is gewijzigd 2 jaren, 2 maanden geleden door Myriam Smits.
 • Deze reactie is gewijzigd 2 jaren, 2 maanden geleden door Myriam Smits.
 • Deze reactie is gewijzigd 2 jaren, 2 maanden geleden door Myriam Smits.
 • Deze reactie is gewijzigd 2 jaren, 2 maanden geleden door Myriam Smits.
 • Deze reactie is gewijzigd 2 jaren, 2 maanden geleden door Myriam Smits.
x

We gebruiken cookies om u een optimale surfervaring te bezorgen en de website te verbeteren, indien u wil kan u uw voorkeuren aanpassen.

Toestaan Weigeren Aanpassen