Reageer op: enkele vragen voor vragenuurtje

Naamloos Forums Inleiding Bijbel – OT enkele vragen voor vragenuurtje Reageer op: enkele vragen voor vragenuurtje

#3058
Myriam Smits
Moderator
 • Het extra materiaal is geen leerstof voor het examen van 18 en 20 november aanstaande.
 • Het is voldoende te weten dat de Statenvertaling bijvoorbeeld een protestantse vertaling is en de Petrus Canisus een katholieke. Je hoeft niet de data te kunnen reproduceren.
 • Historisch slaat op de ontstaansgeschiedenis van de tekst. Kritisch op de houding van benaderen, namelijk op dezelfde manier als klassieke teksten. Diachroon en synchroon verwijst naar het component tijd, namelijk diachroon is door heen de tijd, synchroon is de tekst zoals die vandaag voor ons ligt. Als je een bijbeltekst bestudeert volgens de historisch kritische methode dan doorloop je een aantal fase:
  1. tekstkritiek
  2. taalkundige en semantische analyse, waarbij gebruik wordt gebruikt van historische filologie (taalkunde met aandacht voor de veranderingen binnen de taal)
  3. literaire kritiek om vast te stellen uit welke teksteenheden de tekst bestaat en de samenhang van de teksten
  4. op basis van doubletten, onverenigbare verschillen en andere aanduidingen nagaan op welke bronnen de teksten eventueel teruggaan (bronnenkritiek)
  5. vaststellen van een literair genre en op basis van het literair genre trachten te bepalen uit welk milieu de tekst stamt (Sitz im Leven), welke karaktertrekken eigen zijn aan dit literair genre en hoe dit genre zich heeft ontwikkeld (Formgeschichte)
  6. onderzoek van de tradities wat resulteert in het plaatsen van een tekst in een traditiestroom (tradiitiekritiek)
  7. onderzoek van de redactie van de tekst: welke veranderingen heeft de tekst ondergaan vooraleer ze haar uiteindelijke vorm kreeg (redactiekritiek)
  Bij teksten die over een historische gebeurtenis handelen of tot een historisch genre behoren wordt de literaire kritiek aangevuld door een historische kritiek (wat is het historisch belang van de tekst)
  Al deze fasen hebben dus aandacht voor (het ontstaan van) de tekst doorheen de tijd.
x

We gebruiken cookies om u een optimale surfervaring te bezorgen en de website te verbeteren, indien u wil kan u uw voorkeuren aanpassen.

Toestaan Weigeren Aanpassen