Vrijdag 29 juni, is onze PROCLAMATIE, om 20.00 uur, Damiaankerk, Groenenborgerlaan 149. Alle studenten welkom, ook met hun familie. De bisschop zal ook deze keer weer onze studenten en de kandidaat-gebedsleiders hun diploma’s en getuigschriften overhandigen. We vragen ook de andere studenten zo veel mogelijk aanwezig te zijn, want het is een feestelijke afsluiting van ons studiejaar.

Uiteraard is het met een beetje weemoedig gevoel dat we op deze avond ook afscheid moeten nemen van een paar zeer vertrouwde docenten: Martin Otten, Paul Kevers en Mia Teunis gaan ons verlaten. Uiteraard hopen we deze zeer gewaardeerde mensen nog vaak eens in ons midden te treffen. Maar voor de ‘actieve dienst’ moeten we nu afscheid nemen. Onze bisschop zal hen toespreken, met ongetwijfeld lovende woorden! Oud-studenten van het HIGW zijn op deze avond uiteraard ook heel welkom om hierbij te zijn.