Welkom op het HIGW!   https://youtu.be/0qKaFm-aLBQ

Welkom aan onze nieuwe studenten en opnieuw welkom aan onze tweede- en derdejaars.

Dit jaar wordt een jaar, anders dan de vorige jaren. Door de veiligheidsvoorschriften rond de Corona-besmetting moeten wij wel drastische maatregelen nemen. Het is hopelijk maar tijdelijk. Natuurlijk willen we niets liever dan jullie gewoon in levende lijve ontmoeten, genieten van lessen en interactie en jullie ook werkelijk leren kennen. Dat is nu helaas niet op die manier mogelijk. We hopen op jullie begrip voor de maatregelen die we genomen hebben en misschien nog moeten nemen. Ga er in ieder geval van uit dat mijn college Jo Van Beylen en ik alle moeite zullen doen om jullie zo goed en zo persoonlijk mogelijk te begeleiden. Dus bel en mail gerust, met vragen!

Voorlopig blijven we de maanden september en oktober geheel digitaal lesgeven. Onze docenten van deze eerste maanden zijn echt zeer betrokken bezig geweest (alle lof!) en hebben hun materiaal digitaal gezet voor jullie op ons leerplatform. Daar heeft ieder een link voor ontvangen. Zo niet, neem dan snel contact met ons op!

Na het herfstverlof gaan we opnieuw zien wat wel of niet mogelijk is. We houden jullie op de hoogte. En, ondanks deze lastige start, wensen we jullie een oprecht goed en zeker ook gelukkig nieuw studiejaar!

Martha Hoffenkamp -directeur-