Welkom op het HIGW!   https://youtu.be/0qKaFm-aLBQ

We zijn al weer een stapje verder dan slechts een welkomstwoord. maar helaas geven de overheidsadviezen nog steeds aan om de sociale en werkcontacten zo veel mogelijk digitaal te beleven, en de zaken die gezegd zijn in het welkomstwoord gelden nog steeds. Onderstaand ons bericht vanuit het HIGW van 06-10-2020:

 

Beste studenten,

We zijn dit studiejaar begonnen met de mededeling dat onze studiestof tot en met het herfstverlof online zou komen te staan. Een kleine goedmaker was dat ons leerplatform verbeterd is en steeds uitvoeriger wordt gevuld, zodat alles goed te vinden en te volgen is. Maar we hadden hoop dat na oktober toch de virushaarden wat zouden zijn opgelost en dat we weer fysiek bijeen zouden komen. ‘We hadden zo gehoopt…’ zeiden de leerlingen op weg naar Emmaüs ook. Dat is misschien wel een straffe vergelijking. Maar ach, misschien ook niet. Ook wij hebben veel verloren in de afgelopen maanden. Meerdere mensen hebben gezondheid in moeten leveren, of hebben zelfs helaas afscheid moeten nemen van lieve mensen, door de heftige besmetting die onze wereld is overkomen.

Hoop drukken wij uit met het beeld van een anker, dat mooie, universele beeld dat zegt dat de situatie eens weer stabiel zal worden. In mijn jeugd heb ik veel gezeild. Een ding heb ik goed onthouden: een anker werp je naar voren uit, zodat tegen de tijd dat jouw inspanningen om te stoppen gelukt zijn, jouw anker je inderdaad stabiel maakt. Zo geloof ik dat God doet. Hij werpt het anker naar voren, nog voordat wij het in de gaten hebben. Ons geloof staat niet los van onze hoop dat God werkt, naast ons en zelfs voor ons uit, ook als we het nu nog niet zien.

We zullen voor veiligheid moeten zorgen. Wij zullen de liefde het eerste woord moeten geven, en voorzichtig met elkaar moeten zijn. Praktisch betekent het voor het HIGW-Antwerpen dat we op dit moment geen mogelijkheden hebben om samen te komen in de gebruikelijke klassen. Dat lukt niet omdat we niet genoeg menskracht hebben om alles in te richten en lessen te streamen op de zaterdagen, geen poetsploeg aanwezig hebben die tussendoor desinfecteert, enz. Waren we een hogeschool met een grote personeelsbezetting en lessen door de week, dan was er meer mogelijk. Nu, met de lessen op zaterdag en het feit dat mijn collega Jo Van Beylen en ik alles draaiende houden, is dat wel heel erg moeilijk, vooral als we iedereen recht willen doen.

We hebben in overleg met het bisdom besloten de lessen tot januari 2021 online te laten bestaan. Soms wordt er een les ‘live’ gegeven via Zoom, vaak ook komen de opgenomen lessen op ons leerplatform te staan. Sommigen studenten en ook docenten vinden dit erg jammer. Dat begrijpen we. Maar op dit moment is de situatie voor ons zodanig dat we niet anders kunnen beslissen, uit zorg voor allen. Voor sommige momenten geldt dat we nog nagaan of er een uur met fysieke aanwezigheid te realiseren is, zoals af en toe een mondeling examen, waarbij iedereen op de goede tijd komt en zich binnen in het gebouw aan de afspraken houdt. Ook willen we zien of we voor kleine groepjes in het onderwijs een uitzondering kunnen maken. Ook dan geldt, mócht het doorgaan: afstand houden, mondmaskers dragen, handen verplicht steeds ontsmetten, enzovoorts. (We serveren dan geen koffie. Ook zullen we geregeld goed luchten, dus trek zeker een trui aan.)

In verband met de bibliotheek: mochten jullie boeken uit de bib nodig hebben, dan kun je aan Jo vragen om die voor je klaar te leggen. Je kunt, om dezelfde redenen, nu niet vrij in de bibliotheek grasduinen. Je mag wel, op een afgesproken tijdstip, boeken afhalen en terugbrengen.

Veel voorschriften, ik weet het. Maar het is wel vanuit de zorg voor elkaar dat we dit zo invullen, begrijp dat alstublieft. We danken onze docenten zeer voor al de extra moeite die ze doen op het digitale paadje, dat niet voor iedereen zo bekend was, tot nu toe. En we danken jullie, onze studenten, voor het geduld en voor je doorzettingsvermogen om toch de vakken te volgen en toch de examens te doen. We wensen jullie, namens het HIGW, alle goeds en zeker ook succes én plezier met de studie. Jo en ik staan voor je klaar als er problemen zijn. Mail maar. Bel maar.

Laten we mensen blijven, goed-zoals-we-zijn voor elkaar, soms verdrietig, soms boos, niet altijd ‘happy’, maar wel altijd hoopvol. Want ergens is dat anker al gegooid, al weten we niet precies hoe ver vooruit. Er komen andere tijden, maar deze tijd mag er ook een zijn om goed op terug te kijken, als wij dat maar willen!

 

Alle goeds voor jullie, gezondheid en geluk.

Jo en ik zien, lezen en spreken jullie graag, in welke hoedanigheid dan ook.

 

Hartelijke groet,  Martha Hoffenkamp