DIAKEN en PASTORAAL WERKER

2015-04-30 09.19.10

Deze opleiding duurt vijf jaren. De start is een driejarige opleiding aan het HIGW, afgesloten met een getuigschrift. Daarna zijn er nog twee jaren meer gerichte oefening voor diegenen die echt met en voor mensen in het pastoraat willen werken, verzorgd door de opleiding Pastoraal Handelen. De lessen worden gegeven op zaterdagvoormiddagen door enthousiaste leraren en coaches die u hartelijk begeleiden. De jongens en heren die diaken willen worden krijgen nog extra coaching van de vicarissen en aanvullende lessen.

U volgt vakken zoals Bijbelwetenschap, Kerkgeschiedenis, Liturgie, Wereldgodsdiensten, Interreligieuze dialoog, Gebed en Spiritualiteit e.a. Daarnaast is er ruimte om te oefenen in zelfreflectie, interculturele communicatie, aandachtig leven en meer.

Als u een gelovig mens bent, iemand die God in de kerk wil ontmoeten maar even zo goed in de ogen van de medemens, dan is deze opleiding iets voor u. Zeker zult u zichzelf geestelijk verrijken in onze lessen. Maar misschien krijgt hier zelfs wel uw nieuwe job vorm… en werkt u straks in het pastoraat bijvoorbeeld in een van onze kerken of ziekenhuizen.

Wij begroeten u graag in onze lessen!